INFORMACJE W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje dotyczą ochrony danych osobowych klientów sklepu VITKAC, który działa w postaci witryny internetowej w domenie vitkac.com oraz w postaci aplikacji na urządzenia mobilne.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

WOLW-POL - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, 01-401 Warszawa, ul. Górczewska 53, której dokumentację przechowuje Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000205145, o numerze NIP 5210125041 i kapitale zakładowym 30.931.200,00 zł.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych
WOLW-POL sp. z o.o.
01-401 Warszawa
ul. Górczewska 53
iod@vitkac.com

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH

Dane zostają udzielone Administratorowi przez użytkowników sklepu VITKAC przy rejestracji konta, przy wypełnianiu Karty Stałego Klienta, a także w toku zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów oferowanych w sklepie VITKAC.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

A. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, co obejmuje między innymi:

- świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach sklepu VITKAC;

- założenie i prowadzenie konta w sklepie, składanie i realizacja zamówień towarów przy pomocy konta;

- realizację uprawnień na tle umowy sprzedaży, np. odstąpienia od umowy lub uprawnień klienta w toku reklamacji;

- obsługę spraw zgłaszanych na adres kontaktowy sklepu;

- kontakt w sprawach związanych z realizacją zamówień.

 

B. Dane są przetwarzane jako niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie rachunkowości i danin publicznych.

 

C. Dane przetwarzany również w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów:

- monitorowania działania sklepu VITKAC i użytkowania go przez klientów;

- dopasowania reklam do poprzednio przeglądanych przez Państwa treści;

- marketingu, obejmującego także marketing bezpośredni własnych usług lub towarów oferowanych przez VITKAC lub osoby trzecie;

- kontaktu dla potrzeb marketingowych, w zakresie i w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami;

- obsługi płatności i rozliczeń;

- zapewnienia bezpieczeństwa technologicznego i organizacyjnego sklepu VITKAC oraz klientów i osób trzecich;

- egzekwowania postanowień Regulaminu sklepu VITKAC;

- przeciwdziałania oszustwom;

- analizy działalności sklepu pod kątem podnoszenia jakości usług dla Klientów;

- konkursów, programów promocyjnych i lojalnościowych;

- dochodzenia należności przed sądami, arbitrażem i organami wymiaru sprawiedliwości;

- sporządzania i analizy statystyk sklepu VITKAC;

- dokumentacji i archiwizacji materiałów dotyczących wywiązywania się przez Administratora z obowiązków prawnych.

D. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane osobowe w celu:

- stosowanie cookies, gromadzenia danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych;

- prowadzenia programu lojalnościowego;

- dostosowywania ofert i usług do poprzedniej aktywności.

 

WYCOFANIE ZGODY

Zgodę można wycofać w każdym czasie.

 

BRAK OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale w wypadku niektórych danych (imię, nazwisko, płeć, e-mail, hasło) może być konieczne do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych i do korzystania z usług, w szczególności do założenia konta w sklepie VITKAC. Podanie niektórych danych może być wymagane z punktu widzenia przepisów prawa, np. w celu wystawienia faktury.

 

UPRAWNIENIA WOBEC ADMINISTRATORA

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Udostępniamy Państwa dane osobom i organizacjom, które świadczą na rzecz Administratora usługi potrzebne do działalności Sklepu. Są to następujące kategorie podmiotów:

- podmioty świadczące usługi informatyczne,

- podmioty świadczące usługi płatnicze i rozliczeniowe,

- podmioty świadczące usługi prawnicze i doradcze,

- podmioty świadczące usługi zwalczania oszustw,

- podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,

- podmioty świadczące usługi marketingowe.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy dane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie na Państwa rzecz usług elektronicznych przez sklep VITKAC.

Przechowujemy dane również po zakończeniu okresu umowy, w następujących celach:

- dochodzenia roszczeń wynikających z powyższej umowy lub umów zawartych w związku z nabywaniem usług lub towarów przez klientów sklepu VITKAC;

- realizacji obowiązków prawnych, np. podatkowych;

- zwalczania oszustw lub nadużyć na szkodę sklepu VITKAC, klientów i innych osób;

- statystyki i dokumentacji archiwalnej.

Przechowujemy dane przez okres, gdy dane są potrzebne ze względu na ochronę interesu prawnego Administratora, a co najmniej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, co do których dane są istotne.

Dane osobowe dla celów marketingowych przechowujemy przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług elektronicznych albo do wniesienia sprzeciwu.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Przekazujemy Państwa dane do państw spoza EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.

 

ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH I PROFILOWANIE

Administrator przetwarza Państwa dane z sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. Przetwarzanie to nie wywołuje wobec Państwa skutków prawnych ani nie ma podobnego, istotnego wpływu na Państwa sytuację.

 

PLIKI COOKIE (CIASTECZKA)

Informacja o cookies.

Korzystamy z cookie i podobnych technologii, by analizować ruch na stronie, dopasować ją do Ciebie i wyświetlać trafniejsze reklamy. Dane zapisywane w cookie udostępniamy zaufanym partnerom, którzy mogą połączyć je z posiadanymi informacjami o Tobie. 

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu, zawierające identyfikatory w postaci ciągu znaków. Ich zadaniem jest umożliwienie nam i naszym partnerom identyfikację Twojego urządzenia. 

Niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, inne wspierają personalizację treści, a inne – realizują funkcje analityczne i reklamowe. Zgodnie z prawem, na niektóre pliki cookie potrzebujemy Twojej zgody. Możemy również stosować inne technologie o podobnym działaniu, nie wykorzystujące plików cookie, realizujące cele opisane w sekcji Szczegóły. Twoja zgoda, jeśli ją wyrazisz, będzie dotyczyć również tych technologii.

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę wchodząc w Zgody Marketingowe znajdujące się w stopce naszej strony lub w naszej Polityce prywatności, gdzie dowiesz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Możesz też usunąć pliki cookie, zablokować ich obsługę przez Twoją przeglądarkę lub zastosować tryb przeglądania prywatnego (incognito), w którym pliki cookie są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki. Nie powinno to istotnie wpłynąć na działanie najważniejszych funkcji naszej strony. Informację, jak to zrobić znajdziesz w pomocy Twojej przeglądarki.

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.vitkac.com

Deklarację dot. plików cookie zaktualizowano ostatnio 03.02.2023

 

Category

Name

Domain

Which Party

marketing

umeh

.360yield.com

Third Party

marketing

um

.360yield.com

Third Party

marketing

tuuid_lu

.360yield.com

Third Party

marketing

tuuid

.360yield.com

Third Party

marketing

tuuid_lu

.bidswitch.net

Third Party

marketing

tuuid

.bidswitch.net

Third Party

marketing

c

.bidswitch.net

Third Party

marketing

CMTS

.casalemedia.com

Third Party

marketing

CMPS

.casalemedia.com

Third Party

marketing

CMPRO

.casalemedia.com

Third Party

marketing

CMID

.casalemedia.com

Third Party

marketing

u

.creativecdn.com

Third Party

marketing

ts

.creativecdn.com

Third Party

marketing

uid

.criteo.com

Third Party

marketing

demdex

.demdex.net

Third Party

marketing

IDE

.doubleclick.net

Third Party

marketing

dpm

.dpm.demdex.net

Third Party

marketing

gdpr

.id5-sync.com

Third Party

marketing

cnac

.id5-sync.com

Third Party

marketing

cip

.id5-sync.com

Third Party

marketing

cf

.id5-sync.com

Third Party

marketing

car

.id5-sync.com

Third Party

marketing

callback

.id5-sync.com

Third Party

marketing

_kuid_

.krxd.net

Third Party

marketing

rmuid

.linksynergy.com

Third Party

marketing

icts

.linksynergy.com

Third Party

marketing

visitor-id

.media.net

Third Party

marketing

data-c-ts

.media.net

Third Party

marketing

data-c

.media.net

Third Party

marketing

PugT

.pubmatic.com

Third Party

marketing

KRTBCOOKIE_97

.pubmatic.com

Third Party

marketing

_ttp

.tiktok.com

Third Party

marketing

mv_tokens_eu-v1

exchange.mediavine.com

Third Party

marketing

mv_tokens

exchange.mediavine.com

Third Party

marketing

criteo

exchange.mediavine.com

Third Party

marketing

am_tokens_eu-v1

exchange.mediavine.com

Third Party

marketing

am_tokens

exchange.mediavine.com

Third Party

marketing

cto_bundle

.vitkac.com

First Party

marketing

_uetvid

.vitkac.com

First Party

marketing

_uetsid

.vitkac.com

First Party

marketing

_ttp

.vitkac.com

First Party

marketing

_tt_enable_cookie

.vitkac.com

First Party

marketing

_ranaCid

.vitkac.com

First Party

marketing

_fbp

.vitkac.com

First Party

marketing

aec

.google.com

Third Party

marketing

consent

.google.com

Third Party

marketing

dv

.google.com

Third Party

marketing

nid

.google.com

Third Party

marketing

socs

.google.com

Third Party

marketing

1p_jar

.google.com

Third Party

statistics

uuid2

.adnxs.com

Third Party

statistics

IDSYNC

.analytics.yahoo.com

Third Party

statistics

MUID

.bing.com

Third Party

statistics

SRM_B

.c.bing.com

Third Party

statistics

SM

.c.clarity.ms

Third Party

statistics

ANONCHK

.c.clarity.ms

Third Party

statistics

MUID

.clarity.ms

Third Party

statistics

A3

.yahoo.com

Third Party

statistics

CLID

www.clarity.ms

Third Party

statistics

rmStore

.vitkac.com

First Party

statistics

_gid

.vitkac.com

First Party

statistics

_gcl_au

.vitkac.com

First Party

statistics

_gat_UA-46237451-3

.vitkac.com

First Party

statistics

_gat_UA-46237451-1

.vitkac.com

First Party

statistics

_ga_RBFMS85MER

.vitkac.com

First Party

statistics

_ga

.vitkac.com

First Party

statistics

_dc_gtm_UA-46237451-3

.vitkac.com

First Party

statistics

_dc_gtm_UA-46237451-1

.vitkac.com

First Party

statistics

_clsk

.vitkac.com

First Party

statistics

_clck

.vitkac.com

First Party

necessary

rskxRunCookie

.vitkac.com

First Party

necessary

rCookie

.vitkac.com

First Party

necessary

lastRskxRun

.vitkac.com

First Party

necessary

vtk_user_culture

www.vitkac.com

First Party

necessary

vitkac_cart_unlogged_token

www.vitkac.com

First Party

necessary

frnt_sess

www.vitkac.com

First Party

necessary

cc_cookie_accept

.vitkac.com

First Party

necessary

cc_cookie_decline

.vitkac.com

First Party

preferences

xnpe_ec8ab93a-997f-11e8-b540-141877340e97

api.exponea.com

Third Party

preferences

__exponea_time2__

.vitkac.com

First Party

preferences

__exponea_etc__

.vitkac.com

First Party

preferences

_sp_id

.vitkac.com

First Party

preferences

_sp_ses

.vitkac.com

First Party

preferences

__exponea_ab_product_rcm_ABtest__

.vitkac.com

First Party